Arrangörer BRANDSKYDD 2016

BRANDSKYDD 2017

Sveriges största mötesplats om Förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd

Välkommen till Brandskydd 2017 i Stockholm den 8-9 november. Under två dagar kommer vi att diskutera och presentera nyheter och trender från branschen. Brandskydd är ett etablerat forum i branschen och en mötesplats där du får möjlighet att träffa kollegor från branschen, nätverka och utbyta erfarenheter.

Byggbranchen i Sverige har de senaste åren upplevt ett högt tryck och trenden tycks hålla i sig. Prognoser från Boverket visar att behoven av bostäder kommer att öka och att det fortfarande byggs för lite för att möta den kommande efterfrågan på marknaden. Vi ser en ökad produktion och allt fler aktörer på marknaden. Detta gäller för såväl nyproduktion som ändringar i det befintliga byggnadsbeståndet.

Programmet till årets Brandskydd är nu klart och vi kommer bl.a kommer att få information från Boverket om utredningen kring framtidens byggregler, Räddningstjänstens roll i byggprocessen samt Kontrollansvariges och byggnadsinspektörens syn på brandskydd i byggprocessen. Vi kommer också att få Arkitektens/Projektledarens syn på Brandskyddsprojektering samt få höra hur man kan hantera utrymningsproblematik i äldre bostadshus. Dag två kommer vi bl.a, tillsammans med en representant från England, att redovisa och gå igenom händelseförloppet kring den tragiska höghusbranden som nyligen inträffade i London.

    Årets blockrubriker är:
  • • Brandskydd i byggprocessen – Utifrån och in
  • • Myndigheter/framtidsutblick
  • • Nyheter från Forskningsvärlden
  • • Räddningstjänsten i byggprocessen

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster. Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka även som deltagare på konferensen. Utställande företag på Brandskydd 2017 medverkar med företagets logotype i marknadsföringen.

img/slideLogos/eld.png
img/slideLogos/gpbm.png
img/slideLogos/kingspan.png
img/slideLogos/step.png
img/slideLogos/isocover.png
img/slideLogos/gyproc.png
img/slideLogos/johnson_controls.png
img/slideLogos/byggoteknik.png
img/slideLogos/brandforsk.png
img/slideLogos/akzonobel.png
img/slideLogos/flameguard.png
img/slideLogos/brandskyddsforeningen.png
img/slideLogos/polyseam.png
img/slideLogos/paroc.png
img/slideLogos/cembrit.png
img/slideLogos/ultrafog.png
img/slideLogos/promat.png
img/slideLogos/tknutsson.png
img/slideLogos/marioff.png
img/slideLogos/odice.png
img/slideLogos/sewatek.png
img/slideLogos/zynergy.png
img/slideLogos/protega.png
img/slideLogos/kamic.png
img/slideLogos/vetrotech.png
img/slideLogos/ekovent.png
img/slideLogos/flamesecurity.png
Mer information

SOCIAL MEDIA

Dela BRANDSKYDD 2017

BRANDSKYDD 2017 på FACEBOOK

KONTAKT

Konferens:

Tel: 040-611 13 00

Utställning:

Tel: 040-35 29 91

© 2018 BRANDSKYDD 2017