Brandskydd 2017 är en riksomfattande nationell konferens och är den ledande konferensen inom förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd i Sverige. Sveriges Brandkonsultförening har tillsammans med näringslivet och räddningstjänsterna i Sverige lyckats skapa ett etablerat forum för folk i branschen och vi erbjuder ett varierande program med många intressanta föredrag. Arbetet med att färdigställa konferensprogrammet är i full gång och vi räknar med att någon gång under sommaren kunna presentera ett färdigt konferensprogram.

Vill ditt företag medverka i utställningen

I anlutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster. Utställningenär belägen i direkt anslutning till konferenskokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet. Alla utställare på Brandskydd 2017 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.
info@informationsbolaget.se


Brandskydd 2017 arrangeras av Sveriges Brandkonsultförening - BRA som består av de 14 största och ledande brandkonsultföretagen i Sverige och Informationsbolaget i samverkan med Sprinklerfrämjandet och Brandforsk.